Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo9/2018
Predmetnájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte na Topoľčianskej ul. č. 14 v Bratislave
Zmluvná strana 2AM.HM. s.r.o.
Cena177,48 €
Dátum uzavretia zmluvy08.01.2018
Dátum zverejnenia zmluvy10.01.2018
Dátum účinnosti zmluvy11.01.2018

web od 2day