Rámcová dohoda

Číslo266/2017
Predmetnákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent
Zmluvná strana 2Gratex International, a.s.
Cena81 360,00 €
Dátum uzavretia zmluvy16.06.2017
Dátum zverejnenia zmluvy17.07.2017
Dátum účinnosti zmluvy18.07.2017
Dátum ukončenia zmluvy16.06.2018

web od 2day