Rámcová dohoda

Číslo49/2018
PredmetLokálne opravy mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí
Zmluvná strana 2FOLE s.r.o.
Cena179 634,60 €
Dátum uzavretia zmluvy12.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy12.02.2018
Dátum účinnosti zmluvy13.02.2018
Dátum ukončenia zmluvy13.02.2020

web od 2day