Zmluva č. 08-70-2017

Číslo13/2018
Predmetzmluva o nájme pozemku par. č. 1362 o výmere 7,5 m2
Zmluvná strana 2GEMA, s.r.o.
Cena39,00 €
Dátum uzavretia zmluvy29.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy11.01.2018
Dátum účinnosti zmluvy12.01.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.12.2023

web od 2day