Zmluva o dielo

Číslo149/2017
Predmetvypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluvná strana 2K2projekt, s. r. o.
Cena2 300,00 €
Dátum uzavretia zmluvy16.05.2017
Dátum zverejnenia zmluvy18.05.2017
Dátum účinnosti zmluvy19.05.2017

web od 2day