Zmluva o dielo

Číslo264/2017
PredmetOprava parkoviska na Tupolevovej ulici 1 - 3
Zmluvná strana 2Pittel+Brausewetter s.r.o.
Dátum uzavretia zmluvy13.07.2017
Dátum zverejnenia zmluvy13.07.2017
Dátum účinnosti zmluvy14.07.2017
Dátum ukončenia zmluvy31.08.2017

web od 2day