Zmluva o dielo

Číslo153/2018
Predmetrekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Lachova 1, Bratislava
Zmluvná strana 2VZDUCH-TECH-KLIMA s.r.o.
Cena68 993,76 €
Dátum uzavretia zmluvy04.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy04.05.2018
Dátum účinnosti zmluvy05.05.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.06.2018

web od 2day