Zmluva o dielo

Číslo154/2018
Predmetrekonštrukcia hygienických zariadení vrátane priľahlých priestorov v MŠ Jankolova 8, Bratislava
Zmluvná strana 2JOBOSTAV s.r.o.
Cena34 839,65 €
Dátum uzavretia zmluvy09.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy11.05.2018
Dátum účinnosti zmluvy12.05.2018
Dátum ukončenia zmluvy02.07.2018

web od 2day