Zmluva o dielo

Číslo280/2018
Predmetrozšírenie tried v ZŠ Turnianska 10, Bratislava
Zmluvná strana 2tomza, s.r.o.
Cena6 927,14 €
Dátum uzavretia zmluvy09.08.2018
Dátum zverejnenia zmluvy09.08.2018
Dátum účinnosti zmluvy10.08.2018
Dátum ukončenia zmluvy20.08.2018

web od 2day