Zmluva o dielo

Číslo281/2018
Predmetrozšírenie tried v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Zmluvná strana 2ACM Construction SK s.r.o.
Cena7 919,62 €
Dátum uzavretia zmluvy09.08.2018
Dátum zverejnenia zmluvy09.08.2018
Dátum účinnosti zmluvy10.08.2018
Dátum ukončenia zmluvy25.08.2018

web od 2day