Zmluva o nájme bytu

Číslo360/2017
Predmetnájom bytu – predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Branislav Hudec
Dátum uzavretia zmluvy11.10.2017
Dátum zverejnenia zmluvy12.10.2017
Dátum účinnosti zmluvy13.10.2017
Dátum ukončenia zmluvy30.11.2020

web od 2day