Zmluva o nájme bytu

Číslo106/2018
Predmetnájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Janetta Jungová, Jozef Rigo
Dátum uzavretia zmluvy13.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy13.04.2018
Dátum účinnosti zmluvy14.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.04.2021

web od 2day