Zmluva o nájme bytu

Číslo155/2018
Predmetnájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Stanislava Martanovičová
Dátum uzavretia zmluvy16.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy16.05.2018
Dátum účinnosti zmluvy17.05.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.06.2021

web od 2day