Zmluva o nájme časti pozemku č. 08-27-2018

Číslo107/2018
Predmetnájom časti pozemku parc. č. 113 o výmere 3,0 m2
Zmluvná strana 2Z&I Luigi, s.r.o.
Cena1,00 €
Dátum uzavretia zmluvy12.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy16.04.2018
Dátum účinnosti zmluvy17.04.2018

web od 2day