Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08-71-2017

Číslo12/2018
Predmetzmluva o nájme pozemku par. č. 1822 o výmere 8,2 m2
Zmluvná strana 2Antal Roman - ROMIPARFUMS
Cena42,64 €
Dátum uzavretia zmluvy28.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy11.01.2018
Dátum účinnosti zmluvy12.01.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.12.2023

web od 2day