Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo150/2017
Predmetnájom nebytových priestorov v objektoch na Medveďovej 2 a 4, parc.č. 599 o výmere 770 m2
Zmluvná strana 2O.z. Brána do života
Cena1,00 €
Dátum uzavretia zmluvy16.05.2017
Dátum zverejnenia zmluvy19.05.2017
Dátum účinnosti zmluvy20.05.2017
Dátum ukončenia zmluvy15.05.2032

web od 2day