Zmluva o nájme pozemku

Číslo82/2017
Predmetčasť pozemku parc. č. 1209
Zmluvná strana 2Karin Toráčova
Cena39,00 €
Dátum uzavretia zmluvy13.03.2017
Dátum zverejnenia zmluvy15.03.2017
Dátum účinnosti zmluvy16.03.2017
Dátum ukončenia zmluvy28.02.2022

web od 2day