Zmluva o nájme pozemku

Číslo223/2018
PredmetČasť pozemku parc. č. 10, 11/1, 12 o výmere 3280 m2
Zmluvná strana 2Autoklub Slovakia Assistance s.r.o.
Cena852,80 €
Dátum uzavretia zmluvy17.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy08.06.2018
Dátum účinnosti zmluvy09.06.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.04.2023

web od 2day