Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu

Číslo225/2018
PredmetZmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu
Zmluvná strana 2D. TRUST CERTIFIKAČNÁ AUTORITA, A.S., Plynárenská 7 C, 821 09 Bratislava-Ružinov
Dátum uzavretia zmluvy28.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy12.06.2018
Dátum účinnosti zmluvy13.06.2018
Dátum ukončenia zmluvy27.06.2018

web od 2day