Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Číslo53/2018
PredmetPrevod bytu podľa zákona 182/1993 Z. z.
Zmluvná strana 2Alžbeta Gregorová
Cena753,51 €
Dátum uzavretia zmluvy22.01.2018
Dátum zverejnenia zmluvy12.02.2018
Dátum účinnosti zmluvy13.02.2018

web od 2day