Verejné osvetlenie Bratislavy – kontakt

Na celom území mestskej časti Bratislava-Petržalka je vlastníkom a správcom verejného osvetlenia všetkých druhov Magistrát hlavného mesta SR Bratislava.

Správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia Bratislavy je novo vzniknutý mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s.

Komu nahlásiť podnet?

  • PORUCHY OSVETLENIA (svietidlo nesvieti, viacero svietidiel nesvieti, celá lokalita nesvieti):

Poruchy verejného osvetlenia môžete nahlásiť cez online formulár ↗︎.

V prípade pretrvávajúcej poruchy zašlite, prosím, urgenciu s predmetom správy „PORUCHA – URGENCIA“ na podnety@tsb.sk.

  • HAVÁRIA OSVETLENIA (napr. naklonený stožiar po dopravnej nehode, visiace/rozbité svietidlo, visiaci/rozbitý kábel):

Zložky IZS alebo dispečing OSK upovedomí Technické siete Bratislava na +421 2 63 810 151.

V prípade pretrvávajúceho stavu po havárii zašlite urgenciu s predmetom správy „HAVÁRIA – URGENCIA“ na podnety@tsb.sk.

  • CHÝBAJÚCE ALEBO NEVYHOVUJÚCE OSVETLENIE (v danej lokalite úplne absentuje osvetľovacia sústava, príliš silné osvetlenie, kolízia so zeleňou):

Cez online formulár ↗︎ na stránke Odkaz pre starostu.

V prípade dlhodobo neriešeného podnetu zašlite urgenciu s predmetom správy „INVESTÍCIA – URGENCIA“ na podnety@tsb.sk

 

web od 2day