Oznam – orezy stromov

O z n a m

Oddelenie životného prostredia bude zabezpečovať v termíne od 16. júna 2008 orezy stromov na základe žiadosti správcov bytových domov a vlastníkov bytov v súlade s vyhláškou č. Ministerstva životného prostredia SR č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je možné vykonávať orezy stromov vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra.

Postupne sa budú vybavovať žiadosti v týchto lokalitách:

Starý háj, Nám. hraničiarov Lúky
Zrkadlový háj Dvory 1, 2, 3

web od 2day