Oznam – prenájom nebytových priestorov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Bytového podniku Petržalka, s. r. o. na Haanovej 10 v Bratislave:

– účel nájmu-bufet

– plocha 19,36 m2

– s účinnosťou od 1. júla 2008.

Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 67, 68 28 68 69.

web od 2day