Inzerát – prijatie zamestnanca na oddelenie územného rozvoja a dopravy

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme zamestnanca na oddelenie územného rozvoja a dopravy – referát dopravy:

Požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie II.stupňa technického smeru so zameraním na dopravné stavby, dopravné inžinierstvo

– skúsenosti v navrhovaní, resp. posudzovaní dopravných stavieb

– prax vo verejnej správe vítaná

– ovládanie práce s PC

– termín nástupu: po dohode

Bližšie informácie:
tel.: 02/68 286 836
e-mail: jozef.vasek@petrzalka.sk

Písomnú žiadosť zaslať na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kancelária starostu – referát personálnej práce a miezd
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

web od 2day