Oznam – výrub stromov – Dalkia

VÝRUB STROMOV VO VEREJNEJ ZELENI

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že spoločnosť Dalkia, a.s. vykoná v októbri a v novembri roku 2008 výrub stromov rastúcich v ochrannom pásme výhrevní v Petržalke. Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Oprávnenie na výrubu stromov spoločnosti Dalkia, a.s. vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Výrub drevín bude zrealizovaný v týchto lokalitách:

• Rovniankova ulica (výhrevňa A1 – 22)
• Osuského ulica (výhrevňa A2 – 35)
• Vígľašská ulica (výhrevňa L5 – 19)
• Tematínska ulica (výhrevňa L6 – 34)
• Švabinského ulica (výhrevňa D1 – 38)
• Jasovská ulica (výhrevňa L8 – 37)

Stromy určené na výrub sú označené kruhovitým znakom bielej farby na kmeni stromu.

web od 2day