Oznam – výrub stromov na Osuského ulici

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že na Osuského ulici sa uskutočňuje výrub stromov na základe právoplatného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2006/06997-2/STM/BAV zo dňa 05. 10. 2006. Výrub stromov sa realizuje v súvislosti s umiestnením stavby „Bytový dom Osuského“. Investorom stavby je Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., ktorej zakladateľom je Hlavné mesto SR Bratislava a Istrobanka , a. s.

web od 2day