Inzerát – prijatie zamestnanca na odd. životného prostredia

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme zamestnanca na oddelenie životného prostredia – referát čistoty a poriadku.

Termín nástupu:
02. 02. 2009

Platové podmienky:
dohodou

Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technický smer so zameraním na odpadové hospodárstvo

Počítačové znalosti:
MS Office

Ďalšie požiadavky:
– prax 1 rok v oblasti odpadového hospodárstva a vo verejnej správe

– komunikačné, organizačné, koordinačné schopnosti,

flexibilita, zodpovednosť a dôslednosť

Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a dokladom o vzdelaní zasielajte na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Petržalka

Referát personálnej práce a miezd

Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

Kontakt:

Ing. Miloš Šaling

vedúci oddelenia ŽP

Tel.: 68 286 847

milos.saling@petrzalka.sk

web od 2day