Splatnosť dane za psa je do 31. januára

V zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnych daniach je daň za psa splatná do 31. januára 2009 bez vyrubenia. Každý držiteľ psa je povinný nahlásiť na miestnom úrade psa, ktorý je starší ako šesť mesiacov a následne je povinný zaplatiť daň. Miestny úrad v záujme zvýšenia informovanosti upozornil listom na túto zákonnú povinnosť každého evidovaného držiteľa psa.

Za psa chovaného v bytovom dome s kohutíkovou výškou do 43 cm je stanovená daň na úrovni 33,19 EUR (1.000 Sk), pri kohutíkovej výške nad 43 cm je daň na úrovní 66,38 EUR (2.000 Sk). Majiteľ, ktorý chová psa v rodinnom dome zaplatí jednotnú sumu 16,59 EUR (500 Sk). Rovnakú čiastku (16,59 EUR) zaplatia za psa aj osamelí dôchodcovia s príjmom na hranici životného minima. Od tejto miestnej dane je oslobodený pes chovaný na vedecké a výskumné účely, alebo ak ho používa nevidiaca osoba ako vodiaceho psa.

V roku 2008 pribudlo z dane za psa do petržalského rozpočtu 144.394 EUR (cca. 4.350.000 Sk) čo je oproti roku 2007 nárast o 6.640 EUR (cca. 200.000 Sk). Miestny úrad dnes eviduje cca. 4.250 Petržalčanov, ktorí sú držiteľmi psa a zároveň platia daň. Samospráva z tohto príjmu vynaložila počas celého kalendárneho roka na čistenie verejných priestranstiev od psích extramentov 126.140 EUR (cca. 3,8 milióna korún). V súčasnosti je v najväčšej bratislavskej mestskej časti osadených celkovo 168 košov výlučne určených na psie výkaly. Koše sa vyprázdňujú denne – okrem nedele.

web od 2day