Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka | 2022 – 2026

Ing. Ján Hrčka
starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

Ján Hrčka je starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka od roku 2018, pričom v roku 2022 bol do funkcie zvolený opätovne ako nezávislý kandidát. Vyštudoval Obchodnú akadémiu Imricha Karvaša so zameraním na bankovníctvo a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity Bratislava. Je ženatý a má dve deti.

E-mail: podnety@petrzalka.sk
Napíšte nám cez WhatsApp
Napíšte nám cez Messenger
Ohodnoťte nás na Google
Pridajte sa do našej skupiny
Stiahnite si našu aplikáciu
Prihláste sa do nášho newslettra


Mgr. Iveta Jančoková
1. vicestarostka mestskej časti Bratislava-Petržalka
FACEBOOK | INSTAGRAM

Iveta Jančoková zastávala v poslednom roku predchádzajúceho volebného obdobia post druhej vicestarostky. Zameriava sa predovšetkým na oblasti školstva a sociálnych vecí, ale tiež na prácu so seniormi a vytváranie medzigeneračných projektov. V jej gescii je tiež Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti a iné strategické a koncepčné materiály. Z oblasti investičných zámerov spolupracuje aj na rozvoji verejných detských ihrísk a športovísk v Petržalke. Je vydatá a má dve deti.

E-mail: podnety@petrzalka.sk
Napíšte nám cez WhatsApp
Napíšte nám cez Messenger
Ohodnoťte nás na Google
Pridajte sa do našej skupiny
Stiahnite si našu aplikáciu
Prihláste sa do nášho newslettra

Ing. Ján Karman
2. vicestarosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
FACEBOOK | INSTAGRAM

Dlhoročný poslanec miestneho a mestského zastupiteľstva Ján Karman (SASKA pre Petržalku) sa novej funkcie zhostil oficiálne od 1. mája 2024. Vyštudovaný stavebný inžinier a revízny technik vyhradených technických zariadení, ktorý takmer dve desaťročia podniká v oblasti vykurovacej techniky, chce svoju pozornosť smerovať prioritne do oblasti energetiky a investičných činností. Je ženatý a má dve deti.

E-mail: podnety@petrzalka.sk
Napíšte nám cez WhatsApp
Napíšte nám cez Messenger
Ohodnoťte nás na Google
Pridajte sa do našej skupiny
Stiahnite si našu aplikáciu
Prihláste sa do nášho newslettra

Informácie o odmenách a majetkových priznaniach

web od 2day