Starosta

Ing. Vladimír Bajan

Vladimír Bajan
starosta

Telefón:
+ 421-2-63 823 065
+ 421-2-63 835 749
Fax:
+ 421-2- 63 823 908
E-mail: starosta@petrzalka.sk

 

Životopis:

 • Narodený: 24. septembra 1960 v Bratislave
 • Ženatý, 3 deti
 • Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická (fakulta riadenia)
 • Povolanie: ekonóm
 • Zaujíma sa o folklór (bývalý tanečník súboru Ekonóm) a futbal

Prax:

 • Dopravný podnik mesta Bratislavy
 • 1. súkromná taxislužba pri Bytovom podniku Bratislava IV – zakladateľ
 • rôzne riadiace funkcie v hospodárskych zariadeniach a mládežníckych organizáciách na Slovensku
 

Verejné funkcie:

 • od roku 1992 do roku 2002 poslanec NR SR za volebný kraj Bratislava
 • člen Výboru pre financie, rozpočet a menu
 • od roku 1994 do roku 2005 starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • od roku 2001 do roku 2005 poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
 • od roku 2005 do roku 2009 predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 • od roku 2000 do roku 2005 člen Predsedníctva ZMOS
 • od roku 2000 do roku 2005 člen Rady ZMOS
 • od roku 2003 do roku 2005 1. podpredseda ZMOS
 • v roku 2010 po štvrtýkrát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • v roku 2011 opätovne zvolený za podpredsedu ZMOS
 • v roku 2014 opätovne zvolený za starostu Petržalky a za poslanca mestského zastupiteľsva v Bratislave

Iné:

 • člen Správnej rady UK Bratislava od r. 2007 do r. 2009
 • člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave od r. 2007 do r. 2009
 • člen Heraldického klubu od r. 2006
 • nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž III. stupňa (1. 1. 2004)
 • spolutvorca stratégie a koncepcie reformy verejnej správy na Slovensku
 • študijný pobyt v Kanadskom urbanistickom inštitúte
 • bol členom Rady vlády Protidrogového fondu
 • exprezident futbalového klubu Artmedia Bratislava

web od 2day