Samospráva môže pomôcť rodinám s deťmi

Petržalská samospráva je pripravená bezodkladne pomôcť tým rodinám, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté deti a v dôsledku zmeny legislatívy im bude vyplatený prvý tohtoročný kompenzačný príspevok až v mesiaci február. Táto mimoriadna situácia je dôsledkom ostatných legislatívnych zmien, ktorými rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zosúladil systém vyplácania všetkých príspevkov, dávok s mesačným oneskorením.

O nenávratnú finančnú výpomoc môže v týchto dňoch požiadať oddelenie sociálnych vecí petržalského miestneho úradu každý občan s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý opatruje dieťa s vážnym zdravotným postihnutím. Jednorazová dávka zo strany miestnej samosprávy sa môže pohybovať v rozpätí od 100 do 165 EUR (3.000 – 5.000 korún), pričom pomoc je možné poskytnúť nielen vo finančnej, ale aj vecnej rovine (napr. pomôcky, lieky).

V roku 2008 vyčlenili petržalskí poslanci v rozpočte mestskej časti sumu viac ako 73.000 EUR (2,2 milióna korún) na rôzne formy sociálnej výpomoci nielen pre mladé rodiny, ale aj pre invalidov či osamelých seniorov. Z tejto finančnej čiastky tak získalo priamu pomoc viac ako 1.000 rodín. Z dôvodu rozpočtového provizória bude miestny úrad v mesiaci prvých mesiacoch nového roka (január – február) prioritne vybavovať žiadosti podané opatrovateľmi zdravotne postihnutých detí.

web od 2day