Starosta daroval odmenu neziskovým organizáciám

Dve petržalské neziskové organizácie si dnes (15. január 2009) rovnakým dielom rozdelili minuloročnú odmenu starostu Milana Ftáčnika. Ide o sumu 2.655 EUR (80.000 korún), ktorú starostovi schválili miestni poslanci na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Finančný dar prevzali z rúk Milana Ftáčnika zástupcovia organizácie Impulz a Lepší svet. V oboch prípadoch budú finančné prostriedky prioritne využité na činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s prevádzkou existujúcich chránených dielní pre ťažko zdravotne postihnutých občanov nielen z mestskej časti, ale i celej Bratislavy. Starosta na stretnutí zo zástupcami organizácií vyjadril presvedčenie, že aktívna spolupráca medzi miestnou samosprávou a neziskovým sektorom vytvorí priestor pre osobnú realizáciu každého Petržalčana, prispeje k búraniu existujúcich bariér, ktoré často komplikujú uplatnenie telesné či zdravotne hendikepovaných občanov.

Miestna samospráva v rámci minuloročných predvianočných podujatí organizovala okrem iného aj finančnú zbierku pre neziskovú organizáciu Impulz, ktorá celoročne podáva pomocnú ruku mentálne postihnutým občanom od roku 2001 tiež v modernom, petržalskom pracovno-socializačnom centre. Celkový výťažok finančnej zbierky sa zastavil pri sume 340 EUR (10.130 korún), pričom táto nezištná decembrová pomoc, prejav solidarity od obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, bude slúžiť pre tohtoročné aktivity organizácie Impluz. Okrem iného pôjde o zabezpečenie odbornej pomoci pre mentálne postihnutých občanov a ich rodinných príslušníkov.

web od 2day