Bezplatný odber elektroodpadu

Petržalská samospráva pristúpila v záujme zvýšenia poriadku v okolí kontajnerových stojísk k celoročnej spolupráci s autorizovaným spracovateľom elektroodpadu. Bezplatný odber vyradených elektrospotrebičov bude v mestskej časti priebežne vykonávať spoločnosť ARGUSS, pričom Petržalčania si môžu termín odberu dohodnúť individuálne na telefónnom čísle 0800 / 500 011. Odber pre celý bytový dom môže u autorizovanej spoločnosti dohodnúť aj jednotliví správcovia, pričom podmienkou takéhoto odberu je odvoz minimálne dvoch kusov veľkých, nerozobratých domácich spotrebičov. Ide napríklad o staré, nefunkčné chladničky, práčky, elektrické i plynové sporáky, televízne prijímače či vysávače.

V mestskej časti v súčasnosti platí záväzné nariadenie, ktoré zakazuje občanom ukladať ku kontajnerovým stojiskám nielen elektroodpad, ale i menší stavebný odpad. Miestna samospráva preto pripravuje v spolupráci so správcami preventívne kontroly, ktoré jej majú pomôcť odhaľovať pôvodcu nebezpečného odpadu. V úspešných prípadoch bude úrad od nezodpovedných Petržalčanov vymáhať náklady, ktoré musela samospráva vynaložiť na odvoz odpadu, dočistenie stojiska. Petržalčania môžu miestny úrad upozorniť na nežiaduce hromadenie odpadu pri stojiskách na zelenej linky, ktorá má prispieť k väčšej ochrane životného prostredia, zlepšeniu poriadku na verejných priestranstvách.

web od 2day