Prezidentské voľby 2009

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku uložila vláda SR štátnym a verejným inštitúciám jednotlivé úlohy pre zabezpečenie voľby hlavy štátu. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 21. marca 2009 (sobota) a v prípade, že žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých oprávnených voličov, tak dvaja najúspešnejší prezidentskí kandidáti postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2009 (sobota). Z organizačného, technického hľadiska bude na voľby v bratislavskej mestskej časti Petržalka dohliadať miestny úrad prostredníctvom oddelenia organizačných vecí.

Podľa poslednej aktualizácie zoznamu voličov eviduje miestna samospráva 101.736 občanov nad 18 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti. Z hľadiska počtu volebných okrskov patrí Petržalka k najväčším na Slovensku a pre nadchádzajúce prezidentské voľby sa počíta s vytvorením 103 volebných okrskov, miestností, v ktorých bude môcť využiť svoje volebné právo v priemere 1.000 voličov. Okrem toho bude vytvorený osobitný okrsok, kde budú môcť voliť petržalskí bezdomovci. Dnes miestny úrad eviduje 351 bezdomovcov prihlásených na pobyt v mestskej časti.

Prezidentských volieb sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 rokov a zdržiava sa na území Slovenska. Voľby hlavy štátu sa tak nemôžu zúčastniť voliči, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo územia nášho štátu, nemôžu požiadať o voľbu poštou, ako je to možné v prípade voľby poslancov Národnej rady SR. Petržalčania, ktorí sa počas volieb budú zdržiavať mimo svojho trvalého bydliska, v inej obci či meste na území Slovenska, môžu voliť na voličský preukaz, ktorý im na ich požiadanie vydá miestna samospráva, najneskôr však 48 hodín pred konaním volieb.

Ďalšie informácie:

web od 2day