Inzerát – prijatie zamestnanca na finančné oddelenie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka prijme zamestnanca na finančné oddelenie
– referát účtovníctva:

Požiadavky:

– vzdelanie stredoškolské, príp. vysokoškolské ekonomického smeru
– prax v podvojnom účtovníctve
– skúsenosti v účtovníctve obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií vítané
– aktívna znalosť ekonomickej legislatívy

Bližšie informácie:

tel.: 02/68 286 815

e-mail: lubica.gavenciakova@petrzalka.sk

Písomnú žiadosť zaslať do 19. februára 2009 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kancelária starostu – referát personálnej práce a miezd
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

web od 2day