Akcia pre mladých počas jarných prázdnin

Petržalská samospráva v spolupráci s Centrom voľného času na Gessayovej ulici pripravila pre žiakov základných škôl prázdninové prekvapenie. Počas tohtoročných jarných prázdnin (16. – 20 februára 2009) budú môcť deti zamestnaných rodičov navštevovať denný tábor „Rozprávkovo – Šikulkovo“.

Zábavno-vzdelávací program sa v petržalskom centre voľného času začína každý pracovný deň o 7.30 hod. a v pestrom programe je napríklad zaradené modelovanie s ihlou, maľovanie na sklo či výroba netradičných predmetov. Okrem toho účastníci jarného denného tábora sa môžu zapojiť do zábavných, náučných i športových hier, súťaží. Cena za týždenný pobyt v tábore je 29 EUR (873 Sk) a v tejto sume je zahrnutý obed, olovrant, pitný režim a materiál, potrebný pre aktívnu účasť dieťaťa na práci v tvorivej dielni. Viac informácii o akcii nájdete na www.cvcgesba.edu.sk, alebo t. č.: 62 315 979.

Pred začiatkom jarných prázdnin sa so školskými lavicami netradične a úsmevne rozlúčia žiaci Základnej školy na Prokofievovej ulici. V noci z 13. na 14. februára t.r. prežijú mladí Petržalčania v sprievode svojich rodičov a pedagógov čarovnú, fašiangovú noc v obkľúčení dobrých i menej poslušných petržalských strašidiel.

web od 2day