Nová služba – platby cez POS terminál

Petržalčania môžu od polovice februára 2009 používať pri bežnom platobnom styku s miestnym úradom novo inštalovaný POS terminál. Okrem platby v hotovosti či cez bankový prevod, rozširuje samospráva svoje služby o platobný terminál, ktorý je umiestnený v pokladni úradu na Kutlíkovej ulici. Bezhotovostné platby je možné realizovať štandardnou platobnou kartou – VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club Intrenational. V petržalskej pokladni dnes občania najčastejšie realizujú platby spojené s miestnymi daňami – daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatkami za rybárske lístky či s úhradou správneho poplatku. Nová služba nemá dopad na verejný rozpočte a miestna samospráva ju realizuje v spolupráci s DEXIA bankou.

web od 2day