Otvorené dvere petržalského starostu – 26. február

Za ostatné dva roky mohli Petržalčania až trinásť krát navštíviť starostu Milana Ftáčnika bez toho, aby boli vopred ohlásení, mali určení presný termín stretnutia. Projekt otvorených starostovských dverí funguje v petržalskej samospráve od začiatku roka 2007 a doposiaľ využilo túto atypickú formu komunikácie 156 obyvateľov mestskej časti. Počas dňa je kancelária starostu k dispozícii tým občanom, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor na každodenný život v mestskej časti, chcú dať pripomienky k fungovaniu petržalského úradu alebo potrebujú poradiť, pomôcť zo strany miestnej samosprávy v sociálnej, bytovej otázke.

Prvý tohtoročný deň otvorených dverí bude 26. februára (štvrtok) v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. V roku 2009 však nastáva menšia zmena v harmonograme otvorených dverí. Petržalčania totiž budú môcť navštíviť starostu (Miestny úrad, Kutlíkova 17 – I. poschodie) bez ohlásenia každý posledný štvrtok v mesiaci. Meniť sa bude len čas stretnutí a to podľa pracovného programu Milana Ftáčnika a tiež v snahe dať ľuďom možnosť navštíviť starostu v dopoludňajších i popoludňajších hodinách.

web od 2day