Petržalská samospráva dáva mladým zelenú

Je mestská časť Bratislava-Petržalka miestom, kde mladí ľudia vedia aktívne tráviť svoj voľný čas? Ako by mala vyzerať Petržalka o desať, pätnásť rokov? Základné otázky, na ktoré mohli odpovedať mladí ľudia počas ostatných troch mesiacov (december 2008 – február 2009), v rámci otvorenej diskusie, ktorú organizovala miestna samospráva v spolupráci s neziskovým sektorom (napr. n. o. PLUSKO, Päť PE). Svoj názor formou esejí a dotazníkového prieskumu vyjadrilo 523 Petržalčanov vo veku od 14 do 30 rokov. V súčasnosti by mladá generácia privítala väčší počet moderných oddychových – športových areálov (cca. 80% preferencia) a nie menej dôležitou je pre nich tiež zelená agenda, ochrana zelených plôch – udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách (cca. 68% preferencia). Z praktického hľadiska im v najväčšej bratislavskej mestskej časti chýba krytá verejná plaváreň a steny pre grafitov. Zaujímavé je tiež zistenie, že mladá generácia vníma Petržalku ako súčasť zjednotenej Európy a bez problémov chce cestovať za vzdelaním, prácou aj mimo hraníc Slovenska.

Petržalská samospráva ma záujem aktívne zapájať mladých ľudí do verejného života nielen preto, že mestská časť dnes patrí medzi najmladšie na Slovenskú, ale chce s nimi vytvoriť partnerstvo, ktoré pomôže pri generovaní rôznych názorov, pohľadov mladej generácie na ďalšie smerovanie mestskej časti. Otvorený dialóg vedenia samosprávy pokračuje neformálnym stretnutím so stredoškolskou mládežou, členmi mládežníckych parlamentov, ktoré pôsobia na území Petržalky. Stretnutiu bolo 12. marca 2009 (štvrtok) v CC petržalskom Centre a dominovala mu myšlienka zriadenia Kontaktného bodu detí a mládeže, ktoré by malo vytvoriť živý priestor pre zvýšenie informovaností o voľno časových aktivitách mladých Petržalčanov, malo by prispieť k sieťovaniu mládežníckych organizácii a neformálnych združení či k vytváraniu partnerstiev medzi existujúcimi vzdelávacími inštitúciami. Vďaka takémuto projektu sa chce samospráva stať pre mladú generáciu otvoreným a rovnocenným partnerom.

web od 2day