Jarné upratovanie, harmonogram rozmiestnenia kontajnerov

Aprílové jarné upratovanie v petržalskej samospráve ma prispieť k zlepšeniu čistoty a poriadku nielen v spoločných bytových priestoroch (pivnice, výklenky, terasy) a blízkom okolí obytných domov, ale aj na priľahlých verejných priestranstvách, v okolí kontajnerových stojísk. Spoločnému zelenému projektu samosprávy, správcov a obyvateľov dáva miestny úrad tým, že od 30. marca do 4. mája 2009 bezplatne rozmiestni v rámci mestskej časti veľkokapacitné kontajnery podľa schváleného časového harmonogramu (www.petrzalka.sk).

Desať kontajnerov bude postupne rozmiestňovať Miestny podnik verejno-prospešných služieb a mestská spoločnosť OLO v 52 petržalských lokalitách (Ovsište, Zrkadlový háj, Starý háj, Zadunajec, Kopčany, Dvory a Lúky). Prázdne nádoby sú určené výlučne na veľkorozmerný, drobný stavebný odpad a na určené miesta budú pristavené každý pondelok, piatok. Odvoz je následne naplánovaný na stredu a pondelok. Kontajnery nie sú určené právnickým osobám, podnikateľom, ktorí pôsobia v mestskej časti. Miestny úrad v súvislosti s jarným upratovaním žiada vodičov, aby nevhodným parkovaním nebránili manipulácii s veľkorozmernými kontajnermi.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov od 30. marca do 4. mája 2009

30. 03. 2009 – 01. 04. 2009
1. Tupolevova 8
2. Iľjušinova 10
3. Markova 15
4. Ševčenkova 10 – 12
5. Prokofievova 16
6. Ševčenkova 24

03. 04. 2009 – 06. 04. 2009
1. Kežmarské nám. č. 16
2. Dargovská, kolmo na ulicu Nábrežná
3. Vilova 5 – Dubnická 2 – 4
4. Kopčianska 86 – 88
5. Planckova 4

06. 04. 2009 – 08. 04. 2009
1. Bohrova 3 – 5
2. Gercenova 21
3. Zadunajská cesta 1
4. Wolkrova 11 – 13
5. Jungmannova – Vavilovova
6. Mánesovo nám. č. 5
7. Kutlíkova 5
8. Gessayova 13 – 15
9. Nám. hraničiarov 20
10. Furdekova 12

17. 04. 2009 – 20. 04. 2009
1. Mlynarovičova 13
2. Haanova 8
3. Šustekova 9 – 15
4. Šustekova 1 – 7
5. Blagoevova 12 – 14
6. Medveďovej 32 – 34
7. Medveďovej 1
8. Jankolova 4
9. M. C. Sklodowskej 37
10. Rovniankova 12 – 14 – 16
11. Romanova medzi 22 – 38

21. 04. 2009 – 23. 04. 2009
1. Bradáčova 1
2. Ambroseho 5 – 7
3. Hrobákova 7
4. Starhradská 8
5. Topoľčianska 8

24. 04. 2009 – 27. 04. 2009
1. Smolenická 8
2. Holíčska 7
3. Budatínska 7 – 9
4. Budatínska 51
5. Znievska 11 – 13

27. 04. 2009 – 29. 04. 2009
1. Znievska 10 – 12
2. Strečnianska 7 – 9
3. Vyšehradská 9
4. Vyšehradská 29
5. Beňadická 9

01. 05. 2009 – 04. 05. 2009
1. Vígľašská 17
2. Krásnohorská 9 – 11
3. Jasovská 37
4. Bzovícka 10 – 14
5. Žehrianska 12

web od 2day