Doplnenie oznámenia o výrube stromov

na základe žiadostí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a na základe právoplatných rozhodnutí vydaných orgánom ochrany prírody. Výrub bude vykonaný v termíne do 31. 03. 2009.

Lokalita Drevina

Fedinova 1-5 12 ks pagaštan

Ševčenkova 13 1 ks slivka

Vyšehradská 7-9 2 ks javor

Bzovícka 14 3 ks smrek
1 ks breza

Znievska 42 1 ks borovica
15 m2 krovitý porast

Krásnohorská 11 3 ks breza
2 ks hlošina

web od 2day