Samospráva ocení petržalských učiteľov, vychovávateľov

Verejné ocenenie „Učiteľ na ktorého nikdy nezabudnem“ si z rúk petržalského starostu Milana Ftáčnika osobne prevezmú piati pedagógovia, ktorí pôsobili a pôsobia v jednotlivých školách, vzdelávacích inštitúciách nachádzajúcich sa na území najväčšej bratislavskej mestskej časti. Slávnostné odovzdanie ocenení bude 26. marca 2009 (štvrtok) od 15.30 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov.
Návrhy na ocenenie mohli počas celého mesiaca február t.r. predkladať miestnej samospráve žiaci, absolventi škôl i samotní rodičia. Zo strany širokej verejnosti bolo v tomto roku podaných celkovo 23 návrhov, ktoré posúdila a vyhodnotila odborná komisia. Po prvý krát bude udelená cena „Učiteľ o krok vpred“. Cenu za aktívne využívanie výpočtovej techniky, za prenášanie nových inovačných zručností do života na základných školách získala PeadDr. Jana Kubínyiová. Ocenenie a vecný dar jej odovzdá podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý prevzal nad projektom odbornú záštitu.

Cieľom celopetržalského projektu je nájsť pedagóga, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala životným poslaním, do vzdelávacieho procesu úspešne vložil vlastné, netradičné formy práce s mladou generáciou. Miestna samosprávy chce týmto krokom zvýrazniť význam učiteľského povolanie v modernej spoločnosti a zároveň morálne oceniť tých, ktorí dosiahli so žiakmi výborné výsledky vo vedomostných súťažiach, športových olympiádach, ktorí sa stali pre ich žiakov druhými rodičmi a staršími priateľmi.

Ocenení pedagógovia – Učiteľ na ktorého nikdy nezabudnem

Mária Kráľovská – bývalá učiteľka Ľudovej školy umenia v Petržalke, ktorá žiakom, mladým umelcom okrem základného vzdelania dala aj veľký kus hudobného vzdelania

Mgr. Jaroslav Padrúnek – bývalý učiteľ a neskôr riaditeľ Základnej školy na Budatínskej ulici, ktorý si rešpekt žiakov získal otvorenosťou a organizovaním množstva voľnočasových akcií

Mgr. Alena Sklenáriková – učiteľka, ktorá celý svoj pozitívny životný elán venuje deťom, žiakom s oslabenou imunitou v špeciálnej triede na Základnej školy Černyševského

Ing. Janka Krošláková – učiteľka Strednej odbornej školy z Farského ulice sa pre mnohých stredoškolákov, tínedžerov stala skutočným priateľom a otvoreným človekom

Mgr. Štefan Lukačovič – učiteľ Základnej školy na Nobelovom námestí si získal nielen žiakov, ale i ich rodičov netradičným výchovným prístupom, kamarátskym správaním

web od 2day