Oznam – prenájom nebytových priestorov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Bytového podniku Petržalka na Haanovej ul.10 v Bratislave od 01. 06. 2009:


Účel nájmu: kancelárie, služby – (nie sú vhodné na pohostinskú činnosť a herne)

Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 67, 68 28 68 68, 68 28 68 69

web od 2day