Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 20.ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov v poézii, próze a v dráme pre deti, mládež aj dospelých

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009

Všetky ocenené práce budú uverejnené v zborníku celoslovenského literárneho časopisu.


Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.


Uzávierka súťaže je 15. mája 2009. Štatút súťaže a vzor prihlášky nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk kontakt
: kniznica@kniznicapetrzalka.sk,alebo zašleme na požiadanie.

web od 2day