Navrhnite Osobnosť Petržalky 2009

Petržalská samospráva už v týchto dňoch pripravuje pre obyvateľov mestskej časti svoje tradičné najvýznamnejšie podujatie XII. ročník Dni Petržalky 2009. Široká ponuka spoločenských, kultúrnych a športových podujatí je pripravená od začiatku júna a vyvrcholením bude celodenný galaprogram v sobotu 13. júna 2009 na Dostihovej dráhe v Starom háji.

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku ponúkame verejnosti aktívne sa zapojiť do podujatia „Osobnosť Petržalky 2009“. Neziskové združenia, inštitúcie, organizácie, spolky ale aj každý Petržalčan môžu zaslať svoj návrh na osobnosť, ktorá si podľa nich zaslúži verejné ocenenie za výnimočnú prácu, humánny čin či akúkoľvek inú uznaniahodnú aktivitu v prospech Petržalky a jej obyvateľov na adresu: Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo môžu využiť elektronickú formu podania: kultura@petrzalka.sk.

Návrhy zasielajte najneskôr do 9. mája 2009.

V každom návrhu musia byť uvedené nasledovné kontaktné údaje:

predkladateľa návrhu aj navrhovanej osobnosti, teda oboch adresy bydliska a telefónne či mailové kontakty. Navrhovateľ je taktiež povinný pripojiť k návrhu krátku charakteristiku osoby, v čom on vidí jej osobitný prínos pre spoločnosť, pre život či občanov v Petržalke. Podujatie „Osobnosť Petržalky“ má charakter morálneho ocenenia ľudí, ktorým právom patrí celospoločenské úznanie a poďakovanie.

web od 2day