EUROVOĽBY – ELECTIONS TO THE EP

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku uložila vláda SR štátnym a verejným inštitúciám jednotlivé úlohy pre zabezpečenie tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu. Z organizačného hľadiska bude v Petržalke na prípravu a priebeh volieb dohliadať miestny úrad prostredníctvom oddelenia organizačných vecí. Európske voľby sa budú konať v sobotu 6. júna 2009 v čase od 7.00 do 22.00 hod. Informácie o mieste a čase konania volieb budú voličom s trvalým pobytom v bratislavskej Petržalke doručené najneskôr do 17. mája 2009. V záujme širšieho zvýšenia informovanosti verejnosti, zriadil miestny úrad na svojej oficiálnej webovej stránke samostatný odkaz – EUROVOĽBY, kde budú priebežne zverejňované základné oznamy či rôzne pokyny pre voličov.

Podľa poslednej aktualizácie zoznamu voličov eviduje petržalská samospráva 101.779 občanov nad 18 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti a po prvý krát sa európskych volieb bude môcť zúčastniť aj 2.812 prvovoličov. Eurovolieb sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 rokov a zdržiava sa na území Slovenska. Právo voliť na našom území majú taktiež občania ostatných členských štátov Európskej únie a preto petržalský zoznam voličov bude rozšírený o voličov – cudzincov, ktorí sú v mestskej časti prihlásení na trvalý pobyt. Žiadosť o zapísanie do zoznamu však musia voliči členských štátov Únie podať na miestnom úrade najneskôr do 27. apríla 2009 (pondelok).

Z hľadiska počtu volebných okrskov patrí Petržalka k najväčším na Slovensku a pre voľby do Európskeho parlamentu bude vytvorených celkovo 103 volebných okrskov, v ktorých si volebné právo bude môcť uplatniť v priemere 1.000 voličov. Petržalčania, ktorí sa počas konania volieb budú zdržiavať mimo svojho trvalého bydliska, v inej obci či meste na území Slovenska, môžu podobne ako v prezidentských voľbách voliť na voličský preukaz, ktorý im na ich požiadanie vydá miestny úrad. O vydanie preukazu môcť voliči požiadať od 11. mája 2009 (pondelok) každý pracovný deň v Námietkovej kancelárii (prízemie miestneho úradu, Kutlíkova 17), pričom posledný možný termín je stanovený na 4. júna 2009 (štvrtok) do 15.30 hod.

Ďalšie informácie:

web od 2day