Oznam – voľné pracovné miesta

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava,

prijme do zamestnania od 1.9.2009 nasledovných pracovníkov na funkciu:

1. Učiteľky materských škôl, absolventky strednej školy, alebo vysokej školy pedagogického smeru, odbor učiteľstvo pre materské školy.
Informácie na t.č. 68201058, p. Totevová.

2. Všeobecnú účtovníčku na ekonomický úsek, ukončené stredné ekonomické vzdelanie, prax vítaná.
Informácie na t.č. 68201055, Ing. Kubová

web od 2day