XII. ročník Dni Petržalky 2009

Petržalská samospráva pripravila pre obyvateľov mestskej časti, Bratislavčanov i návštevníkov hlavného mesta XII. ročník Dni Petržalky. Počas dvoch týždňov (2. – 13. júna) je pre verejnosť pripravených celkov sedemnásť podujatí kultúrneho, vzdelávacieho, hudobného a športového charakteru. Starosta Milan Ftáčnik otvorí tohtoročné Dní symbolicky 2. júna 2009 (utorok) ocenením mladých Petržalčanov. Utorkový galaprogram Junior osobnosť sa začne o 10.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj. Jedenásť žiakov základných škôl, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v predmetových, športových olympiádach, získali mimoriadne úspechy v rôznych mimoškolských aktivitách, ocení M. Ftáčnik pamätným listom a vecným darom. Samospráva chce týmto podujatím zvýrazniť nenahraditeľné poslanie mladej generácie v modernej, vedomostnej spoločnosti, pričom ocenené junior osobností sú už dnes vzorom nielen pre svojich rovesníkov, ale taktiež pre mnohých dospelých Petržalčanov.

Séria podujatí bude pokračovať v stredu (3. júna) v CC Centre na Jiráskovej ulici neformálnym vzdelávaco-diskusným podujatím „Byť videný, cítiť sa bezpečne“. Akciu pre obyvateľov mestskej časti pripravil miestny úrad v spolupráci s bratislavskou dopravou políciou a tematicky je zameraná na každodenné otázky súvisiace s bezpečnosťou na cestách. Piatkové (5. jún) slnečné Africké leto v areáli Centra voľného času (Gessayova 6) urobí záverečnú bodku za celoročným putovaním mladých ľudí po „čiernom“ kontinente. Tribúna s množstvom kultúrnych, tanečných a súťažno-zábavných predstavení sa otvorí o 10.00 hod. a bude v znamení zbližovania kultúrnej rozmanitostí ľudskej civilizácie. Do tohto jedinečného bratislavského multikultúrneho projektu sú priamo zapojené žiacke parlamenty, petržalské Centrum voľného času a miestna samospráva.

XII. ročník Dni Petržalky je symbolicky zasvietený magickej deviatke. Deviatka je totiž v historickom kalendári Petržalky spojená s viacerými významnými udalosťami, ktoré presahujú nielen hranice Bratislavy, ale i Slovenska. Ide napríklad o dobíjanie Bratislavy Napoleónskymi vojskami z petržalskej strany Dunaja v roku 1809, v roku 1919 bola obec Petržalka oficiálne pripojená k bývalému Československu a po novembrových udalostiach v roku 1989 padal prvá železná opona v bývalom Československu na hranici mestskej časti s Rakúskom. Viac informácií o sprievodných podujatiach i sobotňajšom (13. jún) galaprograme XII. ročníka Dni Petržalky nájdete na oficiálnej stránke samosprávy – www.petrzalka.sk.

web od 2day