Samospráva upozorňuje na možných podvodníkov

Petržalčania by mali byť viac ostražití, mali by myslieť na svoju základnú bezpečnosť. Miestna samospráva spoločne s bratislavským krajským policajným zborom upozorňuje verejnosť na množiace sa prípady, kedy sa dôverčiví občania stávajú ľahkou korisťou pre podvodníkov. Počas neformálnej diskusie „Byť videný, cítiť sa bezpečne“, ktorú zorganizoval petržalský úrad v spolupráci s bratislavskou políciou v rámci XII. ročníka Dni Petržalky (streda, 3. júna), zazneli tiež informácie, že v ostatných dňoch sú hlavne starší ľudia, seniori náhodne oslovení neznámymi osobami, ktoré im ponúkajú „nezištnú“ pomoc pri vybavení preplatkov, či nedoplatkov z ročného vyúčtovania za správu bytu.

Podvodníci sa tak vďaka falošnej ochote pomôcť dostávajú priamo do bytu, nenásilne získavajú informácie o finančnej hotovosti občana a bez väčších problémov ho môžu olúpiť o peniaze, celoživotné úspory. V tejto súvislosti samospráva upozorňuje, že všetky finančné operácie vo vzťahu k správcovským spoločnostiam, ale i iným verejným či súkromným inštitúciám je najbezpečnejšie realizovať priamo na pošte, či v banke. Akékoľvek snahy o riešenie jednotlivých platieb v hotovosti zo strany neznámych osôb je žiadúce bezodkladne nahlásiť na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Okrem toho petržalská samospráva upozorňuje, že každá spoločnosť, ktorá vykonáva napríklad pravidelný odpočet vody, tepla, elektriny, plynu je povinná v dostatočnom časovom predstihu oznámiť vlastníkom, nájomcom bytov presný dátum vykonávania odpisov. Oznam musí byť umiestnený na verejne prístupnom a viditeľnom mieste. Občania pritom majú vždy právo požiadať dotknutú osobu o preukaz totožnosti a tiež o poverenie pre vykonanie týchto aktivít. Najúčinnejšou zbraňou proti nekalým praktikám podvodníkov je ostražitosť a dodržiavanie ľudovej múdrosti – dôveruj, ale preveruj.

web od 2day