Samospráva ocenila osobnosti Petržalky

Starosta Milan Ftáčnik počas dnešného (10. jún) slávnostného zasadnutia Miestnej rady osobne odovzdal čestné plakety a vecné dary Petržalským osobnostiam za rok 2009. V tomto roku si najvyššie samosprávne ocenenie odniesol spisovateľ, básnik a textár Kamil Peteraj, novinár a publicista Rudolf Gallo, riaditeľka základnej školy Daniela Petríková, riaditeľka gymnázia Drahomíra Kovaříková a Peter Kliment, textár, humorista, scenárista a prekladateľ. Jednotlivé návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky“ predkladali miestnej samospráve v priebehu mesiaca máj neziskové združenia, spolky, verejné i štátne inštitúcie, ale i samotní Petržalčan. Z osemnástich doručených návrhov odporučila odborná komisia M. Ftáčnikovi udeliť ocenenie piatim osobnostiam verejného a spoločenského života. Podujatie si v tomto roku zapísalo už svoj XII. ročník a jeho poslaním je oceniť tých Petržalčanov, ktorým právom patrí verejné uznanie zo strany predstaviteľov miestnej samosprávy za ich celoživotnú prácu, humánny čin či kultúrny a celospoločenský rozvoj najväčšej bratislavskej mestskej časti.

web od 2day