Petržalské kultúrne leto – prázdninové akcie

Víkendová detská divadelná scéna, séria tvorivých dielní v denných táboroch či množstvo športovo-zábavných hier. Podujatia v rámci projektu „Petržalské kultúrne leto 2009“ pripravila pre úsmevné, či tajuplnému trávenie prázdninových dní mladých ľudí miestna samospráva v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka. Nenapodobiteľné divadelné majstrovstvo predvedú mladí herci, umelci obecenstvu každú nedeľu o 17.00 hod. v záhrade Leberfinger v Sade Janka Kráľa. Tematické tábory, ktorých zábavný i výchovný program je rozvrhnutý do siedmych dní, ponúkajú celodenný program v čase od 7.30 do 17.00 hod. a cena jedného turnusu je 40 EUR (1.250 SK). V tejto sume je zahrnutá strava, pitný režim, cestovné náklady či vstupné na organizované podujatia.

Petržalská samospráva okrem vlastných projektov ponúka akcie, na ktorých úzko spolupracuje s Centrom voľného času a agentúrou KUBUS. Centrum voľného času na Gessayovej ulici organizuje počas letných mesiacov (júl – august) tradičné tvorivé umelecké dielne, deťom taktiež ponúka zábavné rozprávkové hry, či výlety do okolitej bratislavskej prírody. Denné tábory majú z tematického hľadiska týždennú periódou a cena 5 dňového celodenného programu je 30 EUR (900 Sk). V cene je okrem stravy a cestovného zahrnutý aj odborný, pedagogický dozor a poistenie. Rodičia môžu dieťa zapísať do jednotlivých táborov či tvorivých dielní každý deň medzi 14.00 až 17.00 hod. Viac informácií je možné nájsť na adrese www.cvcgesba.edu.sk, alebo na čísle 62 315 979.

Agentúra KUBUS do organizácie denných táborov zapojila aj mnohých známych umelcov, občianskych aktivistov či príslušníkov štátnej, mestskej polície a pre mladých Petržalčanov pripravila na mesiace júl a august nenapodobiteľné atrakcie. Šikovné ruky si budú môcť otestovať dievčatá a chlapci každý pracovný deň v tábore na Pankúchovej ulici. Detské kriminálne prípady, dopravné značky či rôzne záchranné akcie budú v znamení „Troch pátračov“ na ihrisku, ktoré nájdete na petržalskej Bosákovej ulici. Viac podobných informácií nielen o týchto táboroch nájdete na www.dennetabory.sk, alebo na čísle 0918 77 99 23.

web od 2day